ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

  • Tank Container Unit
  • Μεταλλικές Κατασκευές
  • Εργασίες σε βυτιοφόρα
  • Ειδικά Έργα
  • Σωληνουργικές Εργασίες
  • Ελασματουργικές Εργασίες
  • Υδραυλικές Δοκιμές

Εταιρική Παρουσίαση (pdf)